Xin lỗi người dùng iPhone ở Hoa Kỳ, tải trong iOS 17 có thể sẽ bị giới hạn ở Châu Âu

iOS 17 blue green graphic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *