Visual Look Up đang trở nên hữu ích hơn rất nhiều trong iOS 17

iOS 17 logo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *