Việc iPhone 15 chuyển sang USB-C đã được xác nhận trong cảnh quay gián điệp trong thế giới thực đầu tiên

iPhone 15 USB-C port leaked pic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *