Từ iPhone đến cáp MagSafe, hàng tỷ thiết bị Apple cần cập nhật ngay bây giờ

iPad installing software update

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *