Tim Cook xác nhận mọi thứ và không có gì về điều lớn lao tiếp theo của Apple

Tim Cook im Steve-Jobs-Theater

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *