Thứ Sáu Đen thực sự là thời điểm tốt để mua máy Mac. Có thật không.

Apple logos on Macs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *