Thỏa thuận điên rồ này của Verizon bao gồm iPhone, Apple Watch và iPad – tất cả đều miễn phí!

Verizon Cyber Monday deal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *