Tesla đã tạo ra một bản sao AirPower với thiết kế lấy cảm hứng từ Cybertruck có giá 300 USD

Tesla Wireless Charging Platform

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *