Sự thay đổi chính trị dường như giúp Apple giảm bớt sự thúc đẩy chống độc quyền của Hoa Kỳ

Apple logo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *