Sử dụng máy Mac đầu tiên để lái thử toàn bộ với trình giả lập tuyệt vời này

Infinite Mac running System 1 on a MacBook Pro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *