Sự chậm chạp của SSD của Apple lại gây ra cái đầu xấu xí của nó trong Mac mini, MacBook Pro

M2 chip inside a Mac min

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *