Rò rỉ iPhone 15 mới nhất cho thấy iPhone 14 có USB-C

iPhone 15 renders

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *