Rò rỉ Apple Reality Pro tiết lộ màn hình độ phân giải cao thực sự — 4K cho mỗi mắt

This is @joseraphael777's concept of what Apple's upcoming AR/VR headset might look like. This image was created for Freelancer.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *