Rất nhiều thứ sẽ được công bố tại WWDC, nhưng thiết bị đeo được sẽ đánh cắp chương trình

Tim Cook with WWDC 2023 logo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *