Quên Ventura đi, bạn có thể chạy Mac OS 9 trên máy Mac mới của mình

Mac OS 9 emulator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *