Quên Touch Bar đi, Apple muốn làm MacBook có Touch Keys

apple keyboard patent

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *