PSA: Nếu bạn đã mua Apple TV 4K 128GB, bạn chỉ có thể sử dụng một nửa dung lượng lưu trữ

Apple TV storage bug

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *