Những máy Mac này sẽ nhận được macOS 14 Sonoma vào mùa thu

List of new features in macOS Sonoma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *