Nhà cung cấp iPhone 15 dường như xác nhận các nút trạng thái rắn là không thể

iPhone 15 vs iPhone 14 Pro buttons

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *