Người trồng trái cây Thụy Sĩ lo lắng khi Apple tìm kiếm quyền thương hiệu đối với táo thực tế

Apple and Fruit Union Suisse logos

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *