Nghiên cứu: Apple Watch có thể theo dõi chính xác mức độ căng thẳng mà không cần cảm biến EDA

Apple Watch Series 8 side view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *