Ngay cả với chip M1, thỏa thuận MacBook Air này cũng khó vượt qua

Macbook Air 2020 M1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *