Ngay cả Apple cũng ghét MacBook Pro 13 inch

13-inch MacBook Air with other Macs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *