Nếu bạn sở hữu một chiếc MacBook Air hoặc MacBook Pro M2 thì sẽ có một bản cập nhật…dành cho cáp của bạn

M2 MacBook Air magsafe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *