Nếu bạn muốn có một chiếc iPhone 14 Pro màu vàng, Apple sẽ bảo vệ bạn

iPhone 14 pro canary yellow case

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *