Nếu bạn giữ iPhone ban đầu của mình, nó có thể trị giá hơn 60.000 đô la

iPhone sealed in original box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *