Nếu bạn có iPhone 8 hoặc iPhone X, có lẽ bạn nên bán nó ngay bây giờ

Iphone X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *