Này Siri, có phải Apple đang để một cơ hội AI khác vụt qua?

Apple logo AI graphic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *