Modem 5G của Apple đang được phát triển – nhưng nó thực sự có ý nghĩa gì đối với iPhone của bạn?

Snapdragon X70 modem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *