Microsoft tiết lộ lỗi ‘Achilles’ khó chịu khiến máy Mac của bạn không thể tự vệ trước sự tấn công

Mac mini with gatekeeper icon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *