Microsoft ngừng hỗ trợ Authenticator trên Apple Watch

The app screen on an Apple Watch SE 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *