MacBook Pro tiếp theo của bạn có thể có màn hình cảm ứng

Macbook Pro 14 Zoll

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *