MacBook Air 15 inch so với MacBook Pro 14 inch: Nhiều màn hình hơn hay nhiều năng lượng hơn?

15-inch MacBook Air and 14-inch MacBook Pro graphic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *