MacBook Air 15 inch có ổ SSD chậm như model 13 inch

15-inch macbook air size

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *