M2 Max và Ultra Mac mới xuất hiện trong nhật ký thử nghiệm của Apple khi WWDC đến gần

Mac Studio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *