LOL Samsung ngốn một nửa dung lượng lưu trữ của Galaxy S23 ngay khi ra khỏi hộp

Samsung Galaxy S23 Ultra apps

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *