Lỗi Wi-Fi khó chịu trên MacBook M1 và M2 có khả năng liên quan đến AirDrop

13-inch M2 MacBook Pro (left) and the 14-inch M1 Pro MacBook Pro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *