Linux 6.2 đã được thiết lập và chạy trên máy Mac M1 nhưng vẫn thiếu nhiều tính năng chính

Linux Tux Mac

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *