Liệu Apple có tiếp bước Google và loại bỏ biểu tượng khóa khỏi Safari?

Chrome icon with new tune icon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *