Không thể mở các trang HTML trong Safari? Thêm Safari vào Full Disk Access

Safari app icon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *