Kế hoạch màn hình của Apple có thể cải thiện HomePod như thế nào

Minh họa khái niệm HomePod TV bằng Hình ảnh do Handy-Abovergleich.ch và Eric Huismann cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *