IPhone màu vàng của Apple là một lá cờ đỏ cho khả năng xảy ra sự kiện mùa xuân

Apple logo yellow

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *