IPhone bảo vệ chống lại ‘juice jacking’ tại các trạm sạc nhưng nó không phải là hoàn hảo

Close-up of the Lightning port on an iPhone 13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *