iPhone 15 và 15 Plus được đồn đoán sẽ được nâng cấp camera Pro hàng loạt

iPhone 14 Plus's cameras

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *