iPhone 15 Pro có thể có nhiều RAM như MacBook

iPhone 14 Pro Max bottom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *