iPhone 15 có thể không cần bộ sạc được chứng nhận MagSafe để sạc nhanh 15 watt

Apple's MagSafe charger snapped to the back of an iPhone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *