IPhone 14 và 14 Plus hiện có màu vàng – nhưng phiên bản Pro ở đâu?

iPhone 14 in yellow

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *