iOS 16.2 được phát hành với Bảo vệ dữ liệu nâng cao, Apple Music Sing, v.v.

iOS 16.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *