Intel có thể là cách duy nhất để cứu Mac Pro

Mac Pro with Intel chips

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *