Huyền thoại PR của Apple Katie Cotton, người từng cộng tác chặt chẽ với Steve Jobs, đã qua đời

Katie Cotton Apple PR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *